Er moet me iets van het hart. 2e spoortrajecten zijn niet succesvol en de effectiviteit is bedroevend laag: ik hoor het nog steeds. En dat zit mij dwars. Om me heen zie ik 2e spoorcoaches die mensen met hart en ziel begeleiden. Een 2e spoortraject eindigt zelden zonder resultaat, integendeel. Waar gaat het dan mis in de beeldvorming hierover?


Voor het antwoord op die vraag moeten we terug naar de bron. Letterlijk: het onderzoek waarop veel mensen baseren dat een 2e spoortraject zo zelden succesvol is. Dit is een dossieranalyse van het UWV uit 2021. Daarin concludeert het UWV dat bij 2e spoor re-integratie 7% van de mensen werk vindt bij een andere werkgever. Dat getal is een eigen leven gaan leiden. Keer op keer wordt die 7% aangehaald om aan te tonen dat 2e spoortrajecten nauwelijks zin hebben. Maar, zowel op dat 1) onderzoek als op de 2) conclusie is best wat aan te merken. Dit leg ik graag uit.

1. Zeer beperkt onderzoek

Het UWV analyseerde slechts 100 dossiers uit 2019. Een erg klein aantal op een totaal van zo'n 16 duizend 2e spoortrajecten totaal dat jaar. Het onderzoek komt uit 2021, de cijfers uit 2019. Dit koos het UWV om uit te sluiten dat de coronapandemie het onderzoeksresultaat zou beïnvloeden. Het is inmiddels 2023 en we hebben het nog steeds over de (verouderde) cijfers van 2019.

2. Onjuiste conclusie

Daarbij komt dat het UWV inderdaad concludeert dat van iedereen die een 2e spoortraject doorloopt, 7% een baan vindt bij een andere werkgever. Echter, gelijktijdig is niet zo dat het UWV dit bestempelt als onsuccesvol of inefficiënt. Deze 7% is het percentage dat bij een andere werkgever een nieuwe baan heeft gevonden. Maar er gebeurt veel meer dan dat, het gaat niet alleen om het letterlijke herplaatsen bij een andere werkgever.

Los daarvan, heeft het vakgebied van 2e spoorcoaching te maken heeft met een imago-probleem.

Werkgevers roepen meer dan eens dat een 2e spoortraject ‘nodig is om loonsancties te voorkomen’ en werknemers stappen een 2e spoortraject in ‘omdat het nou eenmaal moet van de baas’ (en zijn helemaal niet goed geïnformeerd over de mogelijkheden dat het hen te bieden heeft). Ga daar als 2e spoorcoach maar eens tussen staan, om te zeggen dat een 2e spoortraject meer is dan die 7% die elders een baan vindt.

Wat is dan wel succesvol?

Daar wil ik nu wél tussen gaan staan. En ik niet als enige, want uit onderzoek van ZonMW blijkt dat 2e spoorcoaches zelf anders kijken naar het woord ‘succesvol’. Dat lijkt op preken voor eigen parochie, maar ik leg het graag uit. Een goed doorlopen 2e spoortraject kan meerdere uitkomsten hebben. Plaatsing bij een andere werkgever is er maar één.

Het kan ook dat iemand:

  • toch terugkeert bij de huidige werkgever. Bijvoorbeeld als volledig verkend is wat iemand nog wel kan en werkgever en werknemer alsnog samen verder kunnen.
  • werk vindt op detacheringsbasis of een eigen bedrijf start. Recent begeleidde ik nog een vrouw die inmiddels voor zichzelf werkt en daardoor haar eigen uren kan bepalen.
  • zelfverzekerder of zelfredzamer is. Bijvoorbeeld als iemand leert beter om te gaan met gezondheidsklachten en beseft waarom de huidige werkgever niet (meer) de juiste is. Dat maakt iemand klaar om zelf op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Ook al is dat na de wachttijd.
  • een IVA-uitkering krijgt. Soms blijkt het niet haalbaar om terug te keren naar betaald werk, bijvoorbeeld als iemand minder belastbaar is dan gedacht. Een 2e spoortraject kan ondersteunen om dit inzichtelijk te maken.

Heel eerlijk, die 7% gaat nooit 100% worden.

Daarvoor is een 2e spoortraject ook helemaal niet bedoeld. Het stelsel van re-integratie in Nederland maakt dat niet iedereen na een 2e spoortraject werk vindt bij een andere werkgever, maar vraagt dat wel alle mogelijkheden verkend worden. Er zijn dus wel degelijk meer opties! In een volgend schrijven zal ik toelichten welke belemmeringen opgeworpen worden door ons sociale stelsel.

Zelf het gesprek aangaan

De beeldvorming van die 7% werkt tegen ons. Ondertussen wordt veel aanvullend onderzoek (door bijvoorbeeld Zonmw) gedaan, maar de resultaten verwacht ik niet op korte termijn. Daarom moeten wij als 2e spoorcoaches, als branche, zelf iets doen aan die beeldvorming.

Wij kunnen beter uitleggen wat een 2e spoortraject inhoudt. Wij kunnen vertellen hoe we met hart en ziel en kennis mensen begeleiden naar een nieuwe situatie, waarin ze het optimale uit het (werk)leven halen. En wij kunnen laten zien dat een 2e spoortraject meer succesvolle uitkomsten heeft dan alleen die herplaatsingen bij een andere werkgever. Want een 2e spoortraject zónder succes? Dat gebeurt echt maar heel zelden.

1 daagse basistraining 2e spoorcoaching. Ook iets voor jou?

Regelmatig geef ik basistraining voor 2e spoorcoaches zodat je met meer zelfvertrouwen nog betere resultaten behaalt als 2e spoorcoach. Want niet succesvolle trajecten kennen wij immers niet!

Per training is er ruimte voor max 10 personen zodat ik zeker weet dat er voldoende tijd en ruimte is voor iedereen. Op deze dag maak je enorme stappen als 2e spoorcoach.

🟡 Kijk hier voor alle informatie over het programma, de investering en de inschrijfoptie. Hier zie je ook de eerstvolgende datum. Wanneer deze nog niet bekend is kun jij je inschrijven op de interesselijst, dan houden we je op de hoogte.

Bronnen

Eliane van Beukering

Eliane van Beukering

Over de auteur

Eliane van Beukering, auteur van het boek 'In 10 Stappen een Succesvol 2e Spoorcoach' en oprichter van 2espoorcoach.nl, is een bevlogen kennisdeler in het werkveld van 2e spoorcoaching.

Met een scherp oog voor beroepsontwikkeling, zet zij zich sterk in om het imago van tweede spoorcoaching positiever te maken. Ze deelt haar kennis om de perceptie te veranderen en leidt daarnaast tweede spoorcoaches op, zodat haar vakgenoten met meer kennis en zelfvertrouwen aan hun beroep uitoefenen.

Haar inspanningen omvatten zowel het delen van inzichten als het persoonlijk coachen van professionals.

Ik vind het leuk als je een berichtje achterlaat

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Nieuw boek voor jouw coachees

Een 2e spoortraject
Dit wil je erover weten!

>