Het werk van een 2e spoorcoach is vaak uitdagend en emotioneel beladen. Deze professionals spelen een cruciale rol bij het begeleiden van werknemers die op zoek moeten naar een andere baan bij een andere werkgever.

Helaas ervaren veel 2e spoorcoaches een fenomeen dat bekend staat als 'de aap op de schouders nemen.' Dit houdt in dat ze onnodige verantwoordelijkheden en zorgen op zich nemen tijdens het begeleidingsproces. Deze last kan afkomstig zijn van zowel de werkgevers (de opdrachtgevers) als de coachees (de zieke medewerker) zelf.

Deze blog verkent dit complexe onderwerp en biedt inzicht in hoe 2e spoorcoaches effectiever kunnen omgaan met 'apen' en niet alleen hun eigen welzijn kunnen behouden, maar ook ervoor kunnen zorgen dat alle andere professionals hun rol (blijven) pakken. 

Wat zijn 'apentaken' in het 2e spoortraject?

Laten we eerst begrijpen wat we bedoelen met 'apentaken' in de context van 2e spoor. Apentaken zijn taken, verantwoordelijkheden, of zorgen die eigenlijk niet tot het takenpakket van de coach behoren, maar die de coach toch op zich neemt. Dit kan variëren van administratieve rompslomp tot de emotionele ondersteuning die buiten de professionele verantwoordelijkheden van een coach valt.

 1. Administratieve apentaken: Deze omvatten het bijhouden van verslagen, documentatie van voortgang, het plannen van afspraken, en het beheren van allerlei administratieve rompslomp.

  Hoewel in 2e spoortrajecten de administratieve verantwoordelijkheid onvermijdelijk is, kunnen 2e spoorcoaches soms te veel tijd besteden aan deze taken, wat ten koste gaat van directe coaching activiteiten.

  Als 2e spoorcoach ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het trajectplan en de tussenrapportages. De rapportages kunnen kort en krachtig zijn en behelzen alleen de terugkoppeling op ‘wat is er gedaan’ en ‘wat is het resultaat’.
 2. Bemiddelingsapen: Werkgevers kunnen verwachten dat coaches fungeren als tussenpersonen tussen hen en de coachee. Dit kan variëren van het doorgeven van boodschappen tot het regelen van interne activiteiten rondom spoor 1. Hoewel de communicatie met de werkgever belangrijk is, moeten coaches vermijden gebruikt te worden als een loutere boodschappendienst.
 3. Emotionele apentaken: Coachees kunnen hun coaches benaderen met hun persoonlijke zorgen, angsten en frustraties over het verliezen van hun gezondheid en hun baan. Het is belangrijk voor coaches om empathisch te zijn, maar ze moeten ook grenzen stellen en ervoor zorgen dat coachees professionele hulp krijgen als dat nodig is.
 4. Job search apentaken: Coachees kunnen verwachten dat hun coach actief op zoek gaat naar vacatures en sollicitaties indient namens hen. Hoewel coaches moeten helpen bij het ontwikkelen van zoekstrategieën en sollicitatievaardigheden, is het niet de taak van de coach om de daadwerkelijke sollicitaties te doen.
 5. Psychologische apentaken: Coachees kunnen coaches benaderen voor psychologische ondersteuning. Hoewel het begrijpelijk is dat coaches willen helpen, moeten ze zich bewust zijn van hun eigen beperkingen en coachees doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners indien nodig. Het gebeurt vaak dat 2espoorcoaches blijven ‘hangen’ in de begeleiding en daardoor het doel van ander werk zoeken uit het oog verliezen.

De rol van 2e spoorcoaches in de zoektocht naar werk

Een ander veelvoorkomend misverstand in de wereld van 2e spoorcoaching is het idee dat de 2espoorcoach verantwoordelijk is voor het daadwerkelijk vinden van een nieuwe baan voor de coachee. Dit kan een extra 'aap' zijn die op de schouders van 2espoorcoaches wordt gelegd en tot misverstanden en teleurstellingen kan leiden.

Werkgevers- en coachee-verwachtingen: Coachees verwachten soms dat hun 2e spoorcoach actief vacatures zoekt, sollicitaties indient en interviews regelt. Aan de andere kant kunnen werkgevers denken dat de coach de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor het vinden van nieuw werk voor hun voormalige werknemers.

De realiteit van 2e spoorcoaching: In werkelijkheid gaat 2e spoorcoaching over het faciliteren en begeleiden van het proces van werk zoeken. Coaches helpen coachees bij het ontwikkelen van essentiële vaardigheden, zoals cv-verbetering, sollicitatiebrief schrijven, en interview-training. Ze bieden waardevol advies en begeleiding, maar ze kunnen geen garanties bieden voor het vinden van een baan.

Het belang van realistische verwachtingen

Het is van vitaal belang dat zowel coachees als werkgevers realistische verwachtingen hebben van wat een 2e spoorcoach kan bereiken. Hier zijn enkele belangrijke punten om in gedachten te houden:

 1. Samenwerking: De zoektocht naar een nieuwe baan moet een samenwerkingsinspanning zijn tussen de coachee en de coach. Beide partijen hebben een rol te spelen bij het succesvol vinden van werk.
 2. Training en Ontwikkeling: De hoofdtaak van de coach is het trainen en ontwikkelen van coachees, zodat ze zelfstandig en zelfverzekerd werk kunnen vinden. Dit omvat het aanleren van strategieën voor het zoeken naar vacatures, het voorbereiden van sollicitaties en het voeren van succesvolle interviews.
 3. Realistische doelen: Coachees moeten begrijpen dat het vinden van een nieuwe baan tijd kan kosten. Het is onrealistisch om te verwachten dat de coach onmiddellijk resultaten kan leveren.
 4. Empowerment: Het doel is niet alleen om een nieuwe baan te vinden, maar ook om de coachee te empoweren zodat hij of zij in de toekomst zelfstandig werk kan blijven vinden.

De coach als gids, niet als garantie

2e spoorcoaches moeten zich bewust zijn van deze verwachtingen en ze proactief beheren. Ze moeten benadrukken dat ze een gids en mentor zijn, en geen garantie voor werk. Dit helpt om realistische verwachtingen te creëren en onnodige druk op de coach te verminderen.

De drang om 'goed te doen'

Een belangrijke reden waarom 2e spoorcoaches apentaken op zich nemen, is hun diepgewortelde behoefte om 'goed te doen'. Ze willen hun coachees helpen slagen en de werkgevers tevredenstellen. Deze sterke motivatie om positieve resultaten te behalen, kan echter averechts werken als het leidt tot overbetrokkenheid.

Het gevaar van overbetrokkenheid

Het overnemen van apentaken kan leiden tot een reeks negatieve gevolgen voor 2e spoorcoaches:

 1. Burn-out: Het voortdurend dragen van de last van apentaken kan leiden tot uitputting en burn-out bij coaches. Ze raken emotioneel en fysiek uitgeput door de extra verantwoordelijkheden.
 2. Verlies van focus: Door zich te richten op apentaken, kunnen coaches hun kernverantwoordelijkheden verwaarlozen, zoals het helpen van coachees bij het ontwikkelen van de juiste sollicitatievaardigheden en het vinden van geschikte vacatures.
 3. Gebrek aan professionalisme: Het oppakken van taken waar ze weinig verstand van hebben, kan leiden tot fouten en onprofessioneel gedrag, wat de reputatie van de coach kan schaden.

Aapmanagement: tips voor 2e spoorcoaches

Het is cruciaal voor 2e spoorcoaches om effectief 'aapmanagement' toe te passen. Hier zijn enkele tips om dit te bereiken:

 1. Duidelijke grenzen stellen: Definieer vanaf het begin de grenzen van je rol als coach. Communiceer duidelijk met de werkgever en de coachee welke taken binnen jouw verantwoordelijkheid vallen en welke niet.
 2. Empathie met grenzen: Wees empathisch en begripvol, maar herinner jezelf eraan dat je geen therapeut bent. Als coachees persoonlijke problemen delen, verwijs ze dan door naar de juiste professionele hulpverleners.
 3. Delegeren: Als werkgevers apentaken aan jou toewijzen, wijs hen vriendelijk maar vastberaden op hun eigen verantwoordelijkheden. Moedig hen aan om rechtstreeks met de coachee te communiceren over zaken als financiën.
 4. Ondersteuning zoeken: Zorg goed voor je eigen welzijn. Zoek ondersteuning bij collega's, mentors, of supervisors als je merkt dat je overweldigd raakt.
 5. Opleiding en ontwikkeling: Investeer in je eigen professionele ontwikkeling om je competenties te verbeteren en zelfverzekerder te worden in je rol als coach.

Live training: basistraining
2e spoorcoach

Deze training zal je  helpen om effectiever om te gaan met de uitdagingen van 2e spoortrajecten en het beheer van 'apentaken'.

Als 2e spoorcoach speel je een cruciale rol in de begeleiding van werknemers die op zoek zijn naar een nieuwe baan bij een andere werkgever, maar vaak kom je voor de uitdaging te staan van onnodige verantwoordelijkheden en lasten die niet bij je rol horen.

Conclusie

Het fenomeen van 'de aap op de schouders nemen' is een uitdaging waarmee veel 2e spoorcoaches te maken krijgen. De drang om 'goed te doen' kan leiden tot overbetrokkenheid en negatieve gevolgen voor zowel de coach als de coachee.

Door duidelijke grenzen te stellen, empathie met grenzen te tonen, te delegeren, ondersteuning te zoeken en te investeren in professionele ontwikkeling, kunnen 2e spoorcoaches effectiever omgaan met apentaken en hun eigen welzijn behouden.

Het is van vitaal belang dat 2e spoorcoaches leren hoe ze de apen van hun schouders kunnen laten springen en zich kunnen richten op wat echt belangrijk is: het helpen van coachees bij een succesvolle overgang naar een nieuwe baan.
Het is echter cruciaal dat alle betrokkenen - coachees, werkgevers en coaches - begrijpen wat de rol van de 2e spoorcoach inhoudt. Terwijl coaches waardevolle begeleiding bieden en essentiële vaardigheden ontwikkelen, kunnen ze geen banen uit de lucht toveren.

Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om succes te bereiken in de zoektocht naar betaalde arbeid bij een andere werkgever dan de huidige. Door realistische verwachtingen te koesteren en samen te werken, kan het 2e spoortraject effectiever worden en kunnen zowel coachees als coaches zich richten op het behalen van duurzaam succes.

Eliane van Beukering

Eliane van Beukering

Over de auteur

Eliane van Beukering, auteur van het boek 'In 10 Stappen een Succesvol 2e Spoorcoach' en oprichter van 2espoorcoach.nl, is een bevlogen kennisdeler in het werkveld van 2e spoorcoaching.

Met een scherp oog voor beroepsontwikkeling, zet zij zich sterk in om het imago van tweede spoorcoaching positiever te maken. Ze deelt haar kennis om de perceptie te veranderen en leidt daarnaast tweede spoorcoaches op, zodat haar vakgenoten met meer kennis en zelfvertrouwen aan hun beroep uitoefenen.

Haar inspanningen omvatten zowel het delen van inzichten als het persoonlijk coachen van professionals.

Ik vind het leuk als je een berichtje achterlaat

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Nieuw boek voor jouw coachees

Een 2e spoortraject
Dit wil je erover weten!

>