In de wereld van re-integratie lopen privacy en wettelijke verplichtingen rondom de verwerking van persoonsgegevens soms dwars door elkaar heen. Dit gebeurt vooral wanneer het gaat om een 2e spoortraject en de daarbij horende rapportages aan bijvoorbeeld het UWV. Recent dook ik dieper in deze kwestie in een discussie met Pascal Willems en Leon Toonen tijdens een aflevering van de podcast LAW Talk.

Wat moet er precies gedeeld worden in rapportages, bijvoorbeeld over sollicitatieactiviteiten, en welke gegevens mag het UWV opvragen? Mijn bezorgdheid daarover als 2e spoorcoach deelde ik met Pascal en Leon. Dit zorgde voor een breder gesprek over de vraag hoe je een juiste balans vindt tussen het voldoen aan de wettelijke eisen rondom verslaglegging en het beschermen van persoonsgegevens.

Wat mag en moet er gedeeld worden?

Volgens Leon Toonen, een deskundige in arbeidsrecht, mag je als re-integratiebedrijf alleen de noodzakelijke gegevens delen die het UWV vereist voor hun beoordeling. Dit principe van noodzakelijkheid staat centraal in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het delen van persoonsgegevens met het UWV moet dus altijd een wettelijke basis hebben, anders mag het niet.

In de praktijk kan het zo zijn dat een werknemer niet wil dat zijn sollicitaties bij een concurrent worden opgenomen in rapportages aan de huidige werkgever. Dit scenario illustreert de moeilijke balans tussen rapportageverplichtingen en het respecteren van de privacy van de werknemer. Het roept de vraag op hoe specifiek de informatie moet zijn om aan de eisen te voldoen, zónder de privacy te schenden.

De privacy-paniek

Advocaat Pascal Willems spreekt over een fenomeen dat hij 'privacy paniek' noemt: de angst om te veel te delen. Deze angst is niet ongegrond, gezien de mogelijke sancties vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens. De discussie over rapportages en de privacy benadrukt dus de noodzaak voor heldere richtlijnen vanuit het UWV over welke informatie zij exact nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Hoe kun je het beste omgaan met dit vraagstuk in de praktijk?

  1. Vraag om verduidelijking. Als het UWV specifieke gegevens opvraagt, is het raadzaam om te vragen waarom deze gegevens noodzakelijk zijn. Dit kan helpen bij het bepalen of het verstrekken van deze gegevens gerechtvaardigd is.
  2. Minimaliseer persoonsgegevens. Beperk het delen van persoonsgegevens waar mogelijk. Bijvoorbeeld door enkel de naam van een bedrijf en afdeling te vermelden in plaats van de contactpersoon. En een algemene telefoonnummer in plaats van een mobiel nummer.
  3. Documenteer beslissingen. Het zorgvuldig documenteren van de afwegingen en beslissingen rondom het delen van gegevens kan bescherming bieden bij eventuele klachten of audits.
  4. Intercollegiaal overleg. De complexiteit van deze kwesties maakt dat intercollegiale toetsing en advies soms onontbeerlijk zijn. Denk hierbij aan regelmatige intervisie-bijeenkomsten met collega’s. Dit kan helpen bij de besluitvorming hoe je hiermee om kan en wil gaan. 

Privacy blijft complex

De combinatie tussen privacyregels en de verplichtingen die professional op het gebied van arbeidsre-integratie hebben is erg complex. Het maakt duidelijk hoe belangrijk professionele richtlijnen en open communicatie zijn tussen alle partijen, inclusief werkgevers, werknemers, 2e spoorcoaches en overheidsinstanties zoals het UWV.

Professionaliteit is in dit spanningsveld niet alleen vereist in de omgang met cliënten, maar ook in de juridische kennis van wat je wel en niet mag delen. Dit blijft een continu leerproces voor alle betrokkenen bij 2e spoorbegeleiding.

Podcast

Deze blog heb ik geschreven naar aanleiding van mijn leuke podcast gesprek.

Wil je deze luisteren?

Dat kan zeker.

Klik op de groene button!

Live training basistraining
2e spoorcoach

Succesvolle 2e spoortrajecten worden begeleidt door coaches vol energie, overtuigd van eigen kunnen, met een volle rugzak coachingskills, gedegen vakinhoudelijke kennis én met het juiste beeld van het werkveld te werk gaan. Want zelfverzekerde en vakinhoudelijk sterke 2e spoorcoaches leveren eigenlijk altijd goede trajecten.

Schrijf je in voor de basistraining 2e spoorcoach. Hier komt precies aan bod wat wél en wat niet op jouw bord ligt en hoe jij met de juiste kennis, skills en expertise het verschil kunt maken.

Deze training helpt je effectiever om te gaan met deze uitdagingen zodat je met meer zelfvertrouwen betere resultaten bereikt! 

Alle info en datums vind je op de website: Klik hier voor alle informatie.
Eliane van Beukering

Eliane van Beukering

Over de auteur

Eliane van Beukering, auteur van het boek 'In 10 Stappen een Succesvol 2e Spoorcoach' en oprichter van 2espoorcoach.nl, is een bevlogen kennisdeler in het werkveld van 2e spoorcoaching.

Met een scherp oog voor beroepsontwikkeling, zet zij zich sterk in om het imago van tweede spoorcoaching positiever te maken. Ze deelt haar kennis om de perceptie te veranderen en leidt daarnaast tweede spoorcoaches op, zodat haar vakgenoten met meer kennis en zelfvertrouwen aan hun beroep uitoefenen.

Haar inspanningen omvatten zowel het delen van inzichten als het persoonlijk coachen van professionals.

Ik vind het leuk als je een berichtje achterlaat

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Nieuw boek voor jouw coachees

Een 2e spoortraject
Dit wil je erover weten!

>